This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PDF (1)Rozstřihnout dvoustránky (2)Bez vektorových grafik (2)
  Bridge 7 > Export PDF (1) Rejstřík

Bez rastrových grafik (2)

Je–li tento přepínač zapnut, neukládají se do výsledného PostScriptu rastrové obrázky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PDF (1)Rozstřihnout dvoustránky (2)Bez vektorových grafik (2)