This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZměna na rastrový obrázek216 barevC Y M K (4 rámečky), monochrom
  Bridge 7 > Změna na rastrový obrázek Rejstřík

C Y M K (4 rámečky), stupně šedi

Zkonvertuje původní rámeček do čtyř osmibitových obrázků ve stupních šedi, kde každý obsahuje jeden barevný výtažek. Případné rámečky v RGB se podle aktuálně nastavených calamusových křivek rozseparují do CMYKu.

Jednotlivé výtažky jsou ve jméně rámečku označeny prefixem (C, Y, M nebo K) (Rámečkový modul, povelová skupina Parametry rámečků) a umístěny na stránku podle nastavení parametrů kopírování (menu Možnosti, Parametry kopírování).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůZměna na rastrový obrázek216 barevC Y M K (4 rámečky), monochrom