This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPříprava dokumentů pro PostScriptPříprava dokumentů pro PostScriptVlastnosti konců čar
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks > Příprava dokumentů pro PostScript Rejstřík

Průhlednosti

Calamus používá pro tisk a zobrazení rámečků tři různé režimy: průhledný, neprůhledný (krycí) a inverzní. Tyto režimy se nastavují známým způsobem v rámečkovém modulu:

Před exportem dokumentu zjistěte, zda v něm nejsou použity transparentní rámečky. Nejjednodušší a zároveň nejbezpečnější cestou je vybrat všechny rámečky, nastavit je jako neprůhledné a pozorovat, zda se vzhled dokumentu změní. Velmi dobře se pro tuto činnost hodí modul SELEKT, který je optimalizován pro takovéto úkoly, a ve kterém se dají stiskem jediné ikony nastavit jako neprůhledné všechny rámečky v libovolně velkých dokumentech.

Je ovšem třeba dát pozor na seskupené rámečky – změna jejich stavu nemá vliv na nastavení jejich částí. Skupinové rámečky je třeba nejdříve rozložit. I tady pomůže modul SELEKT – skupinové rámečky nám jediným kliknutím v celém dokumentu najde a vybere.

Příklad 1: Máte černý text na žlutém podkladu a textový rámeček je nastaven průhledný, aby se žlutý podklad po černou při osvitu nevybíral. V PostScriptu se tato situace neřeší průhledností, ale nastavením atributu přetisk. Naštěstí lze tento atribut nastavit i při exportu z Bridge 7, dokonce ještě lépe, než při tisku z Calamusu, protože takto se černou přetiskuje i u rámečků, které obsahují i barevné písmo a v Calamusu musí zůstat neprůhledné. Při kontrole výstupu v Acrobatu si nezapomeňte zapnout náhled přetisků, abyse viděli výsledek správně.

Příklad 2: Máte obrázek s bílým pozadím a to celé leží na světle šedém podkladu. Pokud nastavíte obrázek jako průhledný, nebude pozadí v Calamusu vidět (bude průhledné), a obrázkem bude trochu prosvítat šedý podklad. Protože Calamus momentálně ještě nepodporuje pravou poloprůhlednost, kde by se dalo definovat, že průhledné budou jen opravdu bílé části obrázku a zbytek bude neprůhledný, musí se jako v ostatních případech maskovat.

Aby byly tyto masky správně uloženy i do PostScriptu, musí být vektorové! Rastrové obrázky s č/b zobrazením např. barevného obrázku, použité jako maska, se do PostScriptu uloží tak jak jsou, čili jako černobílé obrázky a ne jako masky, neboli jak se v PostScriptu říká: ořezové cesty.

Vytvořit vektorovou masku k obrázku ale není složité. Postupujte podle následujícího návodu:

  Při výstupu do PostScriptu se rastrový obrázek normálně uloží a vektorová maska se uloží jako ořezová cesta. Proto musí být masky vektorové, čili složené z takových typů rámečků, které mají vektorovou povahu a neobsahují žádné rastrové obrázky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůPříprava dokumentů pro PostScriptPříprava dokumentů pro PostScriptVlastnosti konců čar