This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBridge: Tips & TricksPřevod do obrázkuFixace nastavení gradačních křivek]
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks Rejstřík

Vytvoření masky

Na vymaskování obrázku s použitím maskovací funkce rámečkového modulu potřebujete masku! – Zvolte si jako formát 1­Bit monochromní obrázek. Nastavte rozlišení na 1:1. V rámečkovém modulu změňte gradační křivky tak, aby maskovaná místa byla černá a ostatní bílá. Nyní jej konvertujte bez mazání původního rámečku a u originálu vraťte křivky do původního stavu. Nově vytvořenou bitmapou maskujte obrázek.

Pozor: Tyto bitmapové masky nelze použít jako masky při objektovém výstupu do PostScriptu, EPS nebo PDF. K tomu musíte čb. masku vektorizovat modulem Speed Line nebo ručně (ve vektorovém modulu)!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůBridge: Tips & TricksPřevod do obrázkuFixace nastavení gradačních křivek]