This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBridge: Tipps & TricksFixace nastavení gradačních křivek]Nastavení Bridge (2)
  Bridge 7 > Bridge: Tipps & Tricks Rejstřík

Redukce rozlišení

Nastavte stejnou barevnou hloubku jako u originálu, např. 8­bit šedá u šedotónových obrázků. Zvolte Mazat originál. Klikněte na 1:1. Redukujte hodnotu dpi na požadovanou velikost a nastartujte převod. Obrázek zhrubne. Tím můžete například, jako v televizi oblasti obrázků učinit nerozeznatelné, nebo dočasně redukovat velikost dokumentů.

Pozor! Při této metodě se mohou ztratit data. Ujistěte se, že jste si uložili kopii důležitých dat na disk.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůBridge: Tipps & TricksFixace nastavení gradačních křivek]Nastavení Bridge (2)