This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBridge: Tips & TricksVýstup škálovaných textových rámečkůRejstřík
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks Rejstřík

Ukládání výřezů

V Calamusu můžete určit, že bude zobrazen jen výřez obrázku (viz modul Zpracování rámečků, povelová skupina Speciální funkce pro obrázkové rámečky, funkce Centrovat obrázek v rámečku a Ukázat výřez. Tyto výřezy nejsou při ukládání do PostScriptu správně převzaty a obrázky se zobrazí celé. Tento problém lze obejít tímto postupem: Vytvořte si virtuální kopii obrázku ležící na stejné pozici. Modulem Toolbox ji převeďte na plochu a tu obarvěte černě (Okraj 0,00 mm transparentní). Výřez obrázku maskujte touto plochou. Tento postup vypadá komplikovaně, ale když si jej nahrajete jako klávesové makro, můžete jej skoro celý bleskurychle provést jedinou kombinací kláves. Pouze vybrání obou rámečků a smaskování se nedá do makra zahrnout.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůBridge: Tips & TricksVýstup škálovaných textových rámečkůRejstřík