This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Pomocné linky

Modul pomocných linek


Obsah

Rejstřík


Pomocné linky jsou podstatným prvkem při návrhu dokumentů. Jsou sice zobrazovány v dokumentu, ale netisknou se. Představte si je jako pomocné čáry tužkou, podle kterých přilepujete nové rámečky. Na rozdíl od čar tužkou je ale nemusíte nakonec vygumovat. Kromě toho mohou být pomocné linky magnetické. Rámeček, který je poblíž magnetické linky při pohnutí přiskočí vždy přesně na pomocnou linku. Tak získáme funkci přikládací hrany.

Vedle pomocných linek je také pomocný rastr, podobný podložce ze čtverečkovaného papíru s nastavitelnou velikostí čtverečků. I ten může být magnetický.

Tím ale nejsou ještě vyčerpány možnosti Calamusu v oblasti pomocných linek. Okolo každého rámečku můžete definovat libovolně tlustou spádovou oblast. Její tloušťka je libovolně volitelná. V této zadané vzdálenosti vytvoří Calamus další rámeček z pomocných linek vně rámečku, ale i uvnitř.

To celé je završeno funkcí k automatickému vytváření (normálních) pomocných linek pro vícesloupcovou sazbu.

A tak docházíme ke třem typům pomocných prvků: pomocným linkám, pomocnému rastru a pomocným rámečkům. Všechny tři se dají co do zobrazení i co do účinku nastavovat nezávisle, navíc můžete určovat, zda má jejich magnetismus působit vodorovně, svisle, nebo v obou směrech.

Měli bychom se zmínit o čtvrtém typu pomocných linek. Při načtení tiskového ovladače (viz menu Soubor, položka Tisknout...) se potištitelná plocha označí tečkovanou čárou. Některé tiskárny, zejména laserové, nemohou potisknout stránku až do kraje. Tyto automaticky generované linky ukazují, kam ještě můžete umisťovat rámečky aby se na dané tiskárně při daném zvětšení ještě vytiskly a co už se nevytiskne.

Pomocné linky se v zásadě ukládají do vzorových stránek (viz modul Stránky a vrstvy). Když definujete pomocnou linku na dokumentové straně, uloží se na příslušející vzorové straně a ukáže se proto na všech stránkách které tuto vzorovou stránku používají.

Veškerá správa pomocných linek byla soustředěna do samostatného modulu, ve kterém lze linky přesouvat nebo umístit přesně numericky.

Modul pomocných linek se člení do tří příkazových skupin:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Pomocné linky