This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahNastavení barvy pomocného prvku
  Modul pomocných linek Rejstřík

Rejstřík

C | M | N | O | P | S | U | V

Číselné umísťování pomocných linek

Magnetické okolí rámečku
Magnetický rámeček

Nastavení barvy pomocného prvku
Nastavení pozice pomocného prvku
Nastavit pomocný rastr
Nastavit sloupcovou sazbu

Odstranění pomocných linek

Pomocné linky
Pomocné linky aktuální vzorové stránky
Pomocný rastr vidět/nevidět
Přesouvání pomocné linky
Přesouvání pomocných linek
Přidávání pomocné linky
Pro všechny vzorové stránky

Smazat pomocnou linku (1)
Smazat pomocnou linku (2)

Umístění vertikální pomocné linky
Umístit vodorovné pomocné linky
Usadit připínák

Viditelnost
Viditelnost hranice stránky
Viditelnost linek sloupcové sazby
Viditelnost magnetického okraje rámečku
Viditelnost oblasti tisku
Viditelnost okraje rámečků
Viditelnost pomocných linek
Viditelnost připínáčku
Vyvolání roletového menu nástrojů

C | M | N | O | P | S | U | V

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahNastavení barvy pomocného prvku