This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPomocné linkyVyvolání roletového menu nástrojůČíselné umísťování pomocných linek
  Modul pomocných linek > Pomocné linky Rejstřík

Odstranění pomocných linek

Touto ikonou můžete smazat všechny pomocné linky aktuální stránky. Protože jsou smazány na přiřazené vzorové stránce, zmizí i na ostatních dokumentových stránkách používajících tuto vzorovou stránku. Předtím je ještě bezpečnostní dotaz, ve kterém se dá náhodně spuštěný povel zrušit.

Když kliknete na tuto ikonu, objeví se následující dialog:

S jeho pomocí můžete určit, které pomocné linky a kde chcete smazat. Zvolíte–li nejvyšší výběr, budou smazány pouze horizontální pomocné linky, zvolíte–li výběr pod ním, budou smazány pouze vertikální pomocné linky. Chcete–li smazat všechny pomocné linky na stránce, můžete samozřejmě zvolit obě volby.

Přepínač Pouze vybrané linky zruší oba předchozí. Výběr se nevztahuje na vybranou pomocnou linku daného layoutu, nýbrž na linku vybranou z níže popsaného seznamu pomocných linek. V roletovém menu naspodu můžete dále zvolit, zda odstranění pomocných linek platí pro všechny kmenové stránky nebo pouze pro aktuální kmenovou stránku.

Volbou [OK] potvrdíte váš výběr, volbou Zrušit opustíte dialog bez provedení jakékoliv operace.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPomocné linkyVyvolání roletového menu nástrojůČíselné umísťování pomocných linek