This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůViditelnostViditelnost připínáčkuViditelnost hranice stránky
  Modul pomocných linek > Viditelnost Rejstřík

Viditelnost oblasti tisku

Oblast tisku je zobrazena obdélníkem se silně zakulacenými rohy a ukazuje vám správnou oblast pro přímý tisk na konkrétní tiskárnu. Je to proto, že ne všechny tiskárny jsou schopné potisknout list papíru až do kraje.

V závislotsti na právě zvolené tiskárně se tu ukazuje do jaké blízkosti okraje může ještě tiskárna tisknout.

Umístění oblasti tisku závisí na tom, jestli máte zapnutý tisk ořezových a pasovacích značek, na natočení stránky (na šířku, na výšku) a také jestli máte definované nějaké zvětšení nebo zmenšení.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůViditelnostViditelnost připínáčkuViditelnost hranice stránky