This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůViditelnostViditelnost hranice stránkyViditelnost magnetického okraje rámečku
  Modul pomocných linek > Viditelnost Rejstřík

Viditelnost okraje rámečků

Tento typ pomocného okraje je velmi důležitý ve fázi návrhu a ukazuje skutečnou polohu a rozměry všech rámečků tečkovanou čarou. U prázdných rámečků je navíc zobrazována ikona typu rámečku a jeho textový název. U textových rámečků se navíc zobrazuje podadtribut (normální, indexový, poznámkový).

Pro optivké posouzení stránky však může okraj rámečků působit rušivě a proto je lepší jej vypnout. Velmi praktické je pro přepínání viditelnosti rámečků a jiných pomocných prvků použít klávesová makra, takže lze podle potřeby rychle viditelnost zapínat a vypínat.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůViditelnostViditelnost hranice stránkyViditelnost magnetického okraje rámečku