This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůViditelnostViditelnost magnetického okraje rámečkuNastavení barvy pomocného prvku
  Modul pomocných linek > Viditelnost Rejstřík

Nastavení pozice pomocného prvku

Kliknutím na tuto ikonu otevřete následující dialog:

Zde můžete pro každý pomocný prvek zvlášť nastavit, zda se bude nacházet před nebo za prvky layoutu.

Vzadu přitom znamená, že příslušný pomocný prvek bude rámečkem překryt. Při nastavení Vpředu bude pomocný prvek zobrazen přes rámeček layoutu.

Volbou [OK] potvrdíte váš výběr a opustíte dialog. Zrušit zruší provedené změny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůViditelnostViditelnost magnetického okraje rámečkuNastavení barvy pomocného prvku