This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůZkopírovat objekt do schránky
  Schránka Rejstřík

Přesunout objekt do schránky

Tímto povelem vystřihnete právě zvolený objekt ze stránky a převezmete jej do schránky. Může to být rámeček (v rámečkovém modulu), textové pravítko, text (v textovém modulu) nebo jakýkoliv objekt z externího modulu. Vyberte objekt a klikněte na ikonu nůžek.

Objekt zmizí se stránky a vloží se do schránky. Pokud nebyla předtím zvolena některá přihrádka, dostane se nově vkládaný objekt na konec, jinak se vloží za vybraný objekt. Znamená to, že naposledy vystřihnutý objekt lze velmi snadno vložit zpět do dokumentu. Stačí kliknout na ikonu Kopírovat objekt do dokumentu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůZkopírovat objekt do schránky