This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Přesunout objekt do schránky

Schránka


Obsah

Rejstřík


Chvilku mi to schovej – modul schránky

Zde můžete odkládat a později opět vyjmout rámečky, texty, pravítka nebo vektorové objekty. I externí moduly mohou schránku používat pro své datové struktury.


Název schránka je funkčním ekvivalentem (nikoli překladem) anglického Clipboard. To jsou řekněme desky se svorkou nahoře, do kterých si můžete na chvíli zaklapnout nějaký papír a když ho opět potřebujete, zase si jej vyndáte. V čwštině na to není terminus technicus. Ve Windows se tonu začalo říkat schránka a my se tohoto zavedeného termínu držíme také.

Calamus má univerzální schránku, do které lze odložit libovolný počet objektů (rámečky, textová pravítka, texty apod. obecně jakékoliv oddělitelné části stránek nebo rámečků). Pomocí schránky lze například vzít rámeček z jedné stránky a vložit na jinou, nebo i do jiného dokumentu. Obsah schránky se neztratí ani při založení nového dokumentu.

Schránku mohou použít i externí moduly. Modul schránky je pevně zařazen do těla Calamusu a je v modulové liště vždy zcela vlevo. Vyvolá se kliknutím na svou ikonu.

Modul schránky má jen jednu povelovou skupinu.

V povelovém poli je vidět vždy nejvýše pět objektů. Chcete–li vidět další, můžete listovat šoupátkem na levém okraji seznamu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Přesunout objekt do schránky