This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Calvin - funkce

Calvin


Obsah

Rejstřík


Calvin je modul pro Calamus SL k poloautomatické kalibraci obrazovkového zobrazení v režimu 256 barev. Poloautomatická kalibrace proto, že kalibraci musí předcházet nastavení profilu podle individuálního odhadu optických vjemů uživatele. Potom se profil uloží do seznamu v Calvinově povelovém poli. Pak stačí jedno kliknutí a obrazovka se zkalibruje podle nového profilu. Také lze přiřadit profil dokumentu, vzorové stránce nebo stránce, takže se po změně automaticky zvolí příslušná kalibrace.

Abyste měli přístup na různé kombinace profilů, například simulace HKS–duplexů (viz tutoriál, simulace přímých barev), mohou se profily uspořádat do seznamů.

Důležitá vlastnost Calvina je zajistit, aby 3D efekty nevedly pří přepínání barevných režimů k dobrodružným efektům. Bylo­li zobrazení přepnuto, změnily se barvy ze šedých na černé nebo modré a tím pádem nebylo nic vidět. Tak s tím už je konec.

Důležité: Calvin nepracuje v jiné barevné hloubce, než ve 256 barvách a nesmí být současně s ním načten modul BARSED.CXM (FARBGRAU.CXM). Proto nenačítejte Calvin společně s ním. V jiném režimu, než 256 barev odmítne Calvin fungovat.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Calvin - funkce