This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPaletové barvySeznam barev
  Správa barev Rejstřík

Táhla barev

Táhla barev ukazují aktuální složení barvy v procentním systému. Protože v TrueColor u barevné hloubky 32 bitů je k dispozici pro barvu 8 bitů a těmito 8 bity lze zobrazit jen256 hodnot, není možné měnit složení v oblasti promile. Proto budou procentní

hodnoty, zadané číselně nebo pohybem táhla, vždy zaokrouhleny v oblasti desetin procenta po určitých skocích. To souvisí s přepočtem z 256 stupňů na 100 procent.

Dvojklikem na levou nebo pravou šipku vodorovného táhla můžete nechat příslušnou hodnotu skočit na počáteční nebo koncovou hodnotu. V táhlech můžete použít i klávesu TAB, takže máte k dispozici různé možnosti zadávání vstupních hodnot. Nejlepší je ale používat špika nahoru a dolů, které skáčou právě po vstupních polích.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPaletové barvySeznam barev