This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahMěrná jednotka svisleVýtažky uložit v samostaných rámečcích
  StarScreening (lite) Rejstřík

Parametry rastrování

V této druhé povelové skupině mohou být ovlivněna nastavení k řízení gradace a náhodného rozložení bodů.

Doporučujeme bezpodmínečně ponechat přednastavené hodnoty: • náhodné rozložení bodů • nejmenší hodnota = 36 • největší hodnota = 0 Jen tak lze s dodávanými soupravami křivek dosáhnout dobrých výsledků. Na vysvětlenou: Minimální a maximální hranice určují rozsev náhodného rozložení v průběhu rastrování. Zvýšení hodnoty resp. intervalu hodnot (např. 32 až 128) změní barevnost výsledku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahMěrná jednotka svisleVýtažky uložit v samostaných rámečcích