This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůParametry rastrováníMaximální hranice náhodnostiGradační křivky pro StarScreening
  StarScreening (lite) > Parametry rastrování Rejstřík

Minimální hranice náhodnosti

Standardní hodnota maximální hranice náhodnosti pro vytvoření stochastického rastru je nastavena na 36.

Touto hodnotou měníte podle okolností barevný vzhled výsledku. Nejlepší je, když použijete na své obrázky přednastavenou výstupní hodnotu. Změnu můžete použít pro experimentální účely.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůParametry rastrováníMaximální hranice náhodnostiGradační křivky pro StarScreening