This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůKreslení volnou rukou
  FrankLIN Rejstřík

Kreslicí nástroje

Velkou část dialogu FrankLIN tvoří pracovní pole. Obsahuje z rámečku převzatá data gradační křivky ke zpracování. K tomu jsou k dispozici různé nástroje. Pokud se přepne z jednoho modusu do jiného, ptá se FrankLIN, zda se mají převést.

Mezi jednotlivými nástroji lze libovolně přepínat. FrankLIN se přitom pokouší data odpovídajícím způsobem co nejlépe převádět. Kvůli zvláštnostem Bézierových křivek není ale možné do nich převádět data z jiných nástrojů, zatímco obráceně do všech ostatních to jde. A mezi všemi ostatními navzájem také!

Data kotevních bodů se neztratí při opuštění FrankLINu, ale jsou přilinkována k dokumentu. Při vyvolání je FrankLIN hledá a pokud je najde, převezme je. Když nic nenajde, převezme předávaná data.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůKreslení volnou rukou