This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Kreslicí nástroje

FrankLIN


Obsah

Rejstřík


FrankLIN je editorový modul pro gradační křivky, který nahrazuje v Calamusu SL pevně vestavěný editor gradačních křivek a nabízí podstatně vyšší komfort práce a mnoho přídavných funkcí.

Chcete­li s FrankLINem pracovat, stačí kliknutí na ikonu editoru gradačních křivek v rámečkovém modulu. Je­li navolen rámeček rastrového obrázku, ohlásí se FrankLIN svým hlavním dialogem:

FrankLIN je, až na kreslicí funkce, plně skriptovatelný ­ všechny jeho akce, až na výše zmíněné, lze nahrát makrorekordérem a uložit na povelovou klávesu. To platí také pro funkci UNDO a popup menu, protože ta jsou vedle obsluhy myší řiditelná také klávesnicí:

CURSOR UP/DOWN Zvolit položku
ENTER/RETURN Zvolit položku, popup zavřít
UNDO opustit popup bez vyvolání funkce

Číslo aktuální verze FrankLINu se momentálně ukazuje jen když je vyvolán přes menu Soubor (externí moduly) v seznamu externích modulů vybráním položky FrankLIN a kliknutím na tlačítko spustit.

Objeví se infobox s číslem verze a datem vydání.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Kreslicí nástroje