This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPopup menu KorekturySoubor
  FrankLIN Rejstřík

Zobrazení

Zde jsou nastavitelné různé parametry zobrazení gradačních křivek, která se také ukládají v nastavení.

Pomocný rastr

Při navolení této funkce se zapíná nebo vypíná pomocný rastr. Měření se řídí nastavenou měrnou jednotkou.

Pomocná křivka

Zobrazí se pomocná křivka (jako předloha pro zpracování křivek).

Spojovat body

Je­li zvolena tato položka, dá se předurčit, že při kreslení "volně" se body mají zobrazovat propojeně. Pro jiné nástroje nemá tento bod význam.

Barva spojovacích linek

Dá se nastavit, že se kotevní body místo standardní červené barvy zobrazí v barvě příslušné gradační křivky. To má smysl třeba když se zpracovávají všechny křivky současně jako béziery.

Všechny linie černě

Protože zvláště křivky AZUR a ŽLUTŔ jsou podle monitoru a nastaveného jasu lidským okem těžko viditelné (co tomu říká vaše kočka nevíme!), může být lepší zvolit tento režim, při kterém jsou všechny gradační křivky černé.

Vypočíst šedé klíny

Zobrazovací popup se chová jinak, než běžná popup menu protože ze jde jen o položky, které se zaškrtnutím zapínají, nebo vypínají. Aby se ušetřilo zbytečné klikání, nezavře se popup hned po zvolení položky, ale až tehdy, když se buď klikne někam jinam, nebo se stiskne klávesa UNDO.

Ke zvýraznění posunu barev a rozložení šedých hodnot slouží šedé klíny, které se vypočtou ve směru X a Y a zobrazí. Ukazují oblast 0 až 255. Horní šedý klín je pro vstupní hodnoty, spodní pro křivkami přiřazené výstupní hodnoty.

Vždy po dokončení funkce (–> puštění tlačítka myši) se klíny aktualizují a dávají realistický náhled na účinky momentálního stavu křivek na změny v obrázku.

Výjimka: šedé klíny nelze zobrazit u šedých obrázků s LUT.

Ukázat náhled

Tento přepínač se snad ani nemusí vysvětlovat, nebo ano? – No dobrá, tedy:

Konečně je v Calamusu správná funkce náhledu.

Je­li zapnuta volba ukázat náhled v popupu zobrazení, objeví se okno s náhledem očekávaných výsledků, pokud je to možné. Přirozeně to jde jen tam, kde se zpracovávané křivky aplikují na obrázek.

100% vstupní pole

Kliknutím na pole s údajem procent se otevře malý popup, ve kterém lze zadat libovolnou hodnotu mezi 1 % až 5000 % ručně nebo volit mezi tlačítky "100 %" a "Vyplnit".

To poslední se postará o to, že náhled obrázku vyplní celé okénko náhledu.

Pod oknem náhledu lze měnit zvětšení po krocích 5% od 5 % do 5000 % klikáním na tlačítka "–" nebo "+".

Zobrazený výřez obrazu lze volit tak, že jej lze kurzorem myši posunovat.

FrankLIN si všímá toho, zda a při jakém nastavení zvětšení a výřezu a jakých křivkách byl odpovídající obrázek zobrazen v náhledu FrankLINu. Poslední odpovídající nastavení se převezme.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPopup menu KorekturySoubor