This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSoubor nastaveníRejstřík
  FrankLIN Rejstřík

Výběr gradačních křivek

FrankLIN má bohaté možnosti výběru gradační křivky. Přitom se rozlišuje mezi viditelnými a zpracovávanými. Gradační křivky jsou, jak jinak, sice viditelné, nebudou ale změněny žádnou operací. Zpracovávané gradační křivky jsou přesně ty gradační křivky, které se v daném okamžiku budou zpracovávat. Všechny akce tedy mění všechny zpracovávané křivky současně. To může znít komplikovaně, má to ale svůj praktický význam. Lze tím například docílit, že se bude měnit jen jediná křivka, zatímco ostatní budou vidět a lze stále kontrolovat jejich vztah.

K zapnutí viditelnosti nebo zpracovávatelnosti gradační křivky je třeba zakřížkovat odpovídající čtvereček v malé liště vlevo vedle seznamu. Je logické, že neviditelné gradační křivky také nelze zpracovávat a naopak zpracovávané gradační křivky musí být vidět, stará se FrankLIN o to, aby byly navolené kombinace smysluplné.

Ve FrankLIN jsou všechny předpoklady pro práci se sadami více než sedmi jednotlivými gradačními křivkami. Takové křivky se zatím v Calamusu ještě nevyskytují, ale mohly by být v budoucnu realizovány například přídavnými moduly. FrankLIN je nástroj připravený do budoucna i pro takové úlohy.

Názvy křivek zatím nelze měnit. Pokud by Calamus v budoucnu začal používat složitější soustavy křivek s více než 7 jednotlivými křivkami, bude možné listovat v seznamu šoupátkem vpravo od seznamu (např. přímé barvy, 7c­separace).

Ve spodní části hlavního dialogu je výběrové pole. Skládá se ze dvou sloupců s malými zakřížkovacími tlačítky a sloupcem s názvy křivek.

Vidět

Kliknutím na tlačítko zcela vlevo se příslušná křivka zapne nebo vypne.

Změnit

Kliknutím na pravé tlačítko bude neviditelná křivka zviditelněna a editovatelná, u viditelné křivky se přepíná její editovatelnost.

Toto rozlišení může být zpočátku poněkud matoucí, ale je velmi smysluplné: jen tak lze totiž všechny křivky vidět, ale nemuset všechny zároveň editovat. Kromě toho se dá, například oklikou přes schránku, přetáhnout předlohu do jiné nezpracované křivky a konstrukčními nástroji FrankLINu zpracovat.

Všechny

Tlačítko všechny aktivuje všechna křížkovací políčka.

Nic

Tlačítko NIC naopak všechna vypíná

Názvy křivek zatím nelze měnit. Pokud by Calamus v budoucnu začal používat složitější soustavy křivek s více než 7 jednotlivými křivkami, bude možné listovat v seznamu šoupátkem vpravo od seznamu.

Tip: Když kliknete na název gradační křivky místo na některé zakřížkovací políčko, bude zapnuta ke zpracovávání a všechny ostatní gradační křivky vypnuty.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSoubor nastaveníRejstřík