This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůPopis modulu
  OPI manažer Rejstřík

Instalace

OPI manažer se dodává na disketě a s touto příručkou.

  1. Nejprve si udělejte kopii své instalační diskety. Originální disketu si uschovejte na bezpečném místě a všechny další kroky provádějte s kopií.
  2. Otevřete hlavní adresář (xxxxxx.HDM) diskety a zkopírujte data z adresářů na disketě do adresáře Calamusu. Kopírujete–li z německé verze modulu do českého Calamusu, volte vzájemně si odpovídající názvy ­ z MODULE do MODULY apod. Adresáře české verze můžete přímo zkopírovat.
  3. Nyní si můžete najít ve svém adresáři Calamusu doplňkové informace k OPI manažeru, které nebyly známy v době tisku příručky. Podívejte se do adresáře \INFO\MODULY\OPIMAN\. Informace si pečlivě přečtěte.
  4. Nastartujte nyní svůj Calamus SL (se staršími verzemi než SL94 OPI manažer nefunguje!) a v menu Soubor zvolte položku Externí moduly.
  5. Klikněte na Načíst, ve formuláři pro výběr souborů vyberte soubor OPIMAN.CXM a klikněte na OK.
  6. Chcete–li, aby se OPI manažer načítal při každém startu Calamusu SL automaticky, musíte uložit nastavení programu. (Menu Možnosti: Uložit nastavení).

Mnoho úspěchů s OPI manažerem!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůPopis modulu