This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Instalace

OPI manažer


Obsah

Rejstřík


OPI manažer slouží k tomu, abyste mohli hladce a efektivně zpracovávat i náročné dokumenty s velkým podílem obrázků.

Podle libosti můžete plná data jednotlivých nebo všech obrázků ävystěhovat! na disk, takže se velikost dokumentu sníží na přijatelnou velikost. Přitom se odložené obrázky automaticky nahradí náhledy s nízkým rozlišením. Podle potřeby (tedy například pro editaci nebo přesné umístění) se dají do dokumentu natáhnout původní plná data.

Dokumenty s náhledy šetří nejenom RAM, ale jsou i podstatně rychleji načteny a uloženy. V mnoha případech tím i odpadne nutnost rozdělovat dokumenty kvůli obrázkům do více menších částí.

Zvláštní tisková funkce se stará o to, aby se při tisku nebo osvitu nahradily náhledy automaticky plnými obrázky. Pro osvit nabízí OPI manažer ještě další pomoc: kopíruje všechny v dokumentu použité obrázky a písma na disk, který předáváte na osvit.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při nasazení OPI manažeru!

Vaše Computer design studio


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Instalace