This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůVýběr kanálu
  Modul histogram Rejstřík

Hlavní dialog

Byl–li vybrán obrazový rámeček a vyvolán modul histogramu, objeví se hlavní okno, ve kterém lze provést všechna nastavení:

Tento dialog obsahuje jako hlavní součást graf (histogram) četnosti výskytu barevných odstínů vyskytujících se v obrázku. Takto velmi snadno získáte přehled o rozdělení odstínů v obrázku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůVýběr kanálu