This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVytvořit index (1)Vybraná slova do slovníkuNastavení
  Indexer PRO > Vytvořit index (1) Rejstřík

Vytvořit index (2)

Klikněte na ikonu Vytvořit index (vykřičník má znamenat akce a takto jej svého času zavedl Michael Monscheuer). V následujícím dialogu Vytvořit index se dá určit, jestli má indexer vzít v úvahu všechny nebo jen vybrané textové rámečky. Tak se dají určit cílené oblasti rejstříku a to může jeho vytváření značně ulehčit.

Kromě toho si můžete zvolit, jestli se indexová data vloží do indexového rámečku nebo se meziuloží do souboru (s názvem INDEX.IDA).

Indexový textový rámeček vytvoříte, když nejprve v rámečkovém modulu založíte textový rámeček a potom mu ve zvláštních funkcích textových rámečků přiřadíte atribut rámeček pro index. Podívejte se eventuelně ještě jednou do příručky Calamusu. – Pokud není v dokumentu dosud založen žádný indexový rámeček, ohlásí modul Indexer chybu.

Zapnutím přepínače použít původní indexový soubor lze doplňovat dříve generovaný index. To je potřeba například když je dokument rozdělen do více souborů.

Pozor: Pokud mezi prvním a druhým průběhem indexování změníte číslování stran jednotlivých dokumentů, budou nově nalezená čísla stránek při zapnutém přepínači použít původní indexový soubor přidána k již existujícím. To můžete se znalostí věci využít, jinak to ale přináší zcestné výsledky. V případě pochybností nechte u jednotlivých dokumentů tento přepínač vypnutý!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVytvořit index (1)Vybraná slova do slovníkuNastavení