This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/PDF-Import

Calipso 3


Obsah

Rejstřík


Calipso 3 je jeden z nejdůležitějších modulů, jaké byly pro Calamus vyvinuty. Především nabízí možnost načítat do Calamusu celé dokumenty PDF, nebo jejich části a uložit je jako plnohodnotný dokument Calamusu (CDK).

S modulem Calipso 3 můžete nezávisle na systému používat v Calamusu dokumenty libovolných jiných aplikací, vytvářejících PDF. Ale i když jiný program sám neumí vytvářet PDF, můžete jeho výstupní data přesto použít, když je převedete do PDF externími prostředky, jako je Adobe Acrobat Distiller nebo jinými podobnými konvertory.

Calipso 3 importuje v PDF nalezené texty co nejvíce WYSIWYG jako vektorizované křivky, které ukládá do vektorových rámečků Calamusu. Co nejvíce znamená, že se PDF otevře v Calamusu tak, aby vypadalo co nejpřesněji jako originál, pokud jsou v něm použitá písma vložena, nebo jde o standardní písma. Jinak se vektorové texty vatvoří z náhradního písma, přičemž dojde bezpochyby k odchylkám od originálu.

Důležité: Dbejte při vytváření PDF na to, aby byla všechny použitá písma vložena.

Vektorové grafiky v PDF jsou vloženy rovněž do vektorových rámečků Calamusu. Data rastrových obrázků se importují jako plná data jsou vložena do rámečků pro rastrové grafiky.

Poznámky v PDF (tzv. Annotations) importuje Calipso 3 také a dává je k dispozici jako poznámky modulu Notio.

Všechna Calipso 3 importovaná data z PDF lze dále zpracovávat a měnit všemi v Calamusu obvyklými metodami.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/PDF-Import