This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahHlášení chybCo Calipso 3 neumí?
  Calipso 3 Rejstřík

Barvy objektů

Všechny v PDF dokumentu se vyskytující barvy jsou převzaty do seznamu barev Calamusového dokumentu. Pro různé barevné prostory platí:

stupně šedi pdf_gg_Gray, gg = 0x00..0xFF
Interní zobrazení jako stupně šedé.
RGB pdf_rrggbb_RGB, xx = 0x00..0xFF
Interní zobrazení jako RGB.
Kalibrovaná šedá a RGB Nedochází k žádnému přepočtu! Zobrazení jako šedá a RGB!
CMYK pdf_ccmmyykk_CMYK, xx = 0x00..0xFF
interní zobrazení jako CMYK.
Lab pdf_rrggbb_RGB(Lab), xx = 0x00..0xFF
Interní zobrazení jako RGB,
Přepočet Lab -> XYZ -> RGB_709.
indexovaná barva pdf_name_index_INDX, name = interní název
Interní zobrazení odpovídající barvou z tabulky.
DeviceN pdf_......(DevN)
Interní zobrazení alternativním barevným prostorem. Podle počtu komponent stupně šedé, RGB, CMYK s dodatekm (DevN).
ICCBased pdf_......(ICC)
Interní zobrazení alternativním barevným prostorem. Podle počtu komponent stupně šedé, RGB, CMYK s dodatekm (ICC).
Pattern pdf_name_PATT, name = interní název
Interní zobrazení jako černá RGB.
Barevný prostor Pattern nelze zobrazit. Pokud se vyskytují objekty z vícerých barevných prostorů Pattern, jsou rozlišeny svým interním jménem.
Separace pdf_xx_plane, xx = 0x00..0xFF, plane = název přímé barvy
Je-li v PDF použita přímá barva, otestuje se nejprve, je-li v dokumentu již barva stejného jména. Pokud ano, je použita, bez ohledu na to, jestli je interní zobrazení v PDF a CDK dokumentu stejné.
Mohlo by-li jít o normovanou přímou barvu (HKS.., FOCOLTONE.., RAL...), hledá se v odpovídajících modulech (N) (případně se automaticky načtou!) a v úspěšném případě se zkopíruje. Rozpoznámí je opět pouze názvem – barevná shoda se netestuje!
Jinak se vytvoří přímá barva z údajů v dokumentu PDF-Dokument erzeugt.
Zvláštní přímá barva None se zobrazí transparentně, přímá barva All jako černá, pokud je alternativní prostor CMYK, jinak jako bílá!
Upozornění: Pokud se zdá, že po importu něco překrývají černé plochy, musíte se podívat, jestli se v seznamu barev dokumentu nevyskytuje barva pdf_all. Pokud ano, změňte ji z černé na bílou.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahHlášení chybCo Calipso 3 neumí?