This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPDF-ImportImportovat (vektorizovaný) textImportovat vektorové grafiky
  Calipso 3 > PDF-Import Rejstřík

Importovat rastrové grafiky

Tento přepínač způsobí, že se importují v PDF obsažené rastrové grafiky jako plná obrazová data. Obrázky jsou uloženy v obrazových rámečcích, které lze zpracovávat obvyklými nástroji, které Calamus na práci s obrázky má.

Přepínač by měl být normálně zapnut (invertován).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPDF-ImportImportovat (vektorizovaný) textImportovat vektorové grafiky