This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPDF-ImportImportovat vektorové grafikyNastavení
  Calipso 3 > PDF-Import Rejstřík

Načíst soubor PDF

Kliknete-li na tuto ikonu, otevře se výběr souborů, ve kterém si vyberete PDF, které chcete importovat.

Po výběru analyzuje Calipso 3 vybraný soubor a zobrazí v dialogu základní informace o vybraném PDF dokumentu.

V tomto dialogu se můžete rozhodnout, jaký název má mít zakládaný Calamusový dokument. Na výběr máte název souboru PDF, nebo v souboru definovaný titul.

Chcete-li PDF načíst, klikněte na tlačítko Importovat.

Soubory PDF mohou být proti nepovolanému otevření chráněny heslem. Tuto ochranu Calipso 3 přirozeně respektuje. Má-li se otevřít zaheslovaný soubor, objeví se nejprve dialog, ve kterém musíte zadat správné heslo. Neznáte-li toto heslo, nemůžete soubor PDF otevřít.

Upozornění: Heslo a šifrování PDF spolu souvisí. Mnoho PDF se vytváří zašifrovaně (to se v editoru PDF nedá rozpoznat), ale bez zvláštního hesla - stačí zadat prázdné heslo!

Následně se objeví, pokud má PDF více než jednu stránku, ještě další dialog, ve kterém můžete určit, které stránky z PDF se mají načíst.

Má-li PDF logické označení stránek, jako např. "iv", "titul", "index", jsou tyto stránky vypsány ve výběrovém seznamu, ve kterém si je můžete vybrat pro import.

Skupiny stránek můžete oddělit středníkem, pokud nechcete importovat všechny stránky PDF dokumentu najednou.

Příklady:
1-295
2;5;89-99;7
i - vi;1-19

Je-li první hodnota vynechána, importuje se od začátku (aktuálního bloku při logickém zadání stránek) až do zadané stránky. Vynechá-li se druhá hodnota, importuje se do poslední stránky.

O průběhu importu informuje časový ukazatel o průběhu a dokonce o logickém označení stránky:

Import lze kdykoliv mezi dvěma stránkami PDF přerušit obvyklou klávesovou kombinací [Ctrl]+[Alt]+[Shift]. Ještě nenaimportované stránky jsou v CDK již založeny, jsou ale prázdné.

Při čtení souboru PDF je nový Calamusový dokument založen ve velikosti první importované stránky PDF. Na rozdíl od PDF nemůže mít Calamus v jednom dokumentu různé velikosti stránek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPDF-ImportImportovat vektorové grafikyNastavení