This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníStránky PDFVektorové rámečky
  Calipso 3 > PDF-Import > Nastavení Rejstřík

Bitmapové rámečky

Zamčené

Tímto přepínačem se zařídí, že jsou rastrové grafiky po importu zamčené.

Proporcionální

Tento přepínač zapne proporcionální režim naimportovaných rámečků, takže se při změně velikosti nemohou zkreslit poměry stran.

Clipping

Pokud mají rastrové grafiky v PDF ořezovou cestu, jsou v Calamusovém dokumentu maskovány černou vektorovou maskou, je-li tento přepínač zapnut. Tím je v Calamusu definována viditelná oblast rastrové grafiky stejná, jako v PDF.

Bitmapy ponechat nezkreslené

Obsahuje-li PDF dokument otočené obrázky, nejsou v normálním případě ve skutečnosti otočené, ale jsou uloženy neotočené a doplněny informací o úhlu natočení, takže aplikace, zobrazující PDF (jako např. Adobe Reader) může při výstupu obrázky správně natočit.

Calipso 3 otáčí obrázky normálně také, a to nejen v úhlech po 90 stupních, jak to bez pomoci modulu otáčení nebo Filtr dosud dělá sám Calamus. Calipso 3 otáčí také o šikmé úhly, jako např. 15 stupňů. Toto natočení přirozeně poněkud zkreslí import PDF. Nechcete-li otáčení obrázků, zapněte tento přepínač. Pak ale nebudou naimportované obrázky vypadat jako v původním PDF.

Důležité: Pokud mají v PDF otočené obrázky také ořezovou cestu, nemá mnoho smyslu importovat obrázky neotočené a s clippingem. V takovém případě je lepší clipping vypnout - nebo po importu zrušit masky ručně. Calipso 3 nemůže vypínat clipping sám, protože ořezovou cestu mohou mít i neotočené prvky.

Vektorizovat bitové masky

V PDF mohou být vektorové i rastrové masky. Tyto rastrové masky však nelze exportovat například modulem Bridge. Proto může Calipso 3 tyto bitmapové masky při importu vektorizovat.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníStránky PDFVektorové rámečky