This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůMenu UpravitTřídit položkyMakromanažer
  Makro-Manager 3.0 > Dialog povelových kláves > Menu Upravit Rejstřík

Spojit položky

Tato funkce umožňuje spojit dvě již existující makra do jednoho a přiřadit mu novou klávesu. Tak je možné obejít nemožnost krokovat nebo přidávat do makra další kroky a konstruovat komplexní makra ze základních jednodušších.

Vyberte obě požadovaná makra a zvolte tuto položku menu.

V následujícím dialogu můžete ještě změnit pořadí, v jakém se spojovaná makra mají provádět. Následně se objeví již dříve popsaný dialog Název makra a povelové klávesy, ve kterém přiřadíte tomuto novému makru novou kombinaci kláves a z bezpečnostních důvodů bazpodmínečně také nový název.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůMenu UpravitTřídit položkyMakromanažer