This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Informace o modulu

Notio (Reader)


Obsah

Rejstřík


Tento modul umožňuje prohlížet poznámkové cedulky, přilepené do CDK dokumentů plnou verzí modulu Notio. Vzorový dokument je přiložen.

Modul Notio má jen jednu povelovou skupinu, jejíž funkce budou vysvětleny dále.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Informace o modulu