This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůStruktura dokumentuZástupce datPodmínky v datovém poli
  Personalizovač > Struktura dokumentu Rejstřík

Smazání datového pole

Příkazy

[#datová věta.datové pole >#] a [#

můžete při výstupu nechat smazat všechno, co je mezi těmito dvěma povely, pokud je datové pole [#datová věta.datové pole #] prázdné.

Příklad: Etiketa

[#2.1#] [#2.2#] ...
[#2.5>#]Telefon: [#2.5#]
[#<2.5#][#2.6>#]Fax: [#2.6#]
[#<2.6#]

Řádky Telefon: a Fax: se vytisknou jen tehdy, když datová pole [#2.5#] a [#2.6#] obsahují tištitelná data. Tak lze smazat i více řádek z dokumentu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůStruktura dokumentuZástupce datPodmínky v datovém poli