This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůStruktura dokumentuSmazání datového poleČíslování
  Personalizovač > Struktura dokumentu Rejstřík

Podmínky v datovém poli

Ve svém dokumentu můžete definovat pro datová pole různé podmínky.

Jednoduchá podmínka


Jednoduchými textovými klíči [#IF...] a [#ENDIF#] můžete otestovat, zda obsahuje datové pole určitý obsah. Text rovnosti je zde vyjádřen dvojitým rovnítkem: ==, čti: rovná se.

Beispiel:
[#IF #1# == "Dobrý"]Datová věta je pozdrav[#ENDIF#]

Negativní podmínka


Dá se i zjistit, že datové pole neobsahuje určitý obsah. Test nerovnosti je zde !=, čti: nerovná se .

Příklad:
[#IF #3.5# != "CZ"]Pozor, adresa je v cizině![#ENDIF#]

Alternativní podmínka


Textovým klíčem [#ELSE#] máme možnost doplnit oba výše uvedené příklady alternativu, když podmínka neplatí.

Příklad:
Datová věta je [#IF #3.1# == "Dobrý"]pozdrav! [#ELSE#]nadávka![#ENDIF#]


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůStruktura dokumentuSmazání datového poleČíslování