This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřednastaveníPřednastaveníMínus
  Personalizovač > Personalizace > Přednastavení Rejstřík

Filtr

Data v datovém souboru nemusejí pocházet z programu Atari, taže máte možnost použít pro čtení tzv. ASCII filtr, kterým lze předejít problémům s kódováním textu. Tento filtr je převodník, který data nefiltruje, ale převádí data do formátu ASCII, používaného v Calamusu SL.

Aby byl tento filtr použitelný, musí se v adresáři modulů (!) nacházet soubor ASCII.TAB. Definice převodních tabulek ASCII-Translační-Tabulky (soubory ATT) je popsána u importního/exportního filtru ASCII im/export. Ve skutečnosti se jedná o stejný soubor. Doporučujeme proto pečovat o původní tabulky v adresáři filtrů a po změně vždycky zkopírovat celý adresář ASCII.TAB z adresáře filtrů do adresáře modulů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřednastaveníPřednastaveníMínus