This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSmazat stranu(y)Načíst/uložit vzorové stránky
  Stránky a vrstvy Rejstřík

Vzorové stránky

Již v úvodu stránkového modulu jsme vysvětlili co jsou vzorové stránky. V této povelové skupině můžete vzorové stránky přiřazovat, zjišťovat, kopírovat, mazat, nebo měnit. Při zvolení této povelové skupiny nepřepne Calamus automaticky do režimu Zpracování vzorových stránek. Ten vyvoláte až kliknutím na ikonu vzorové stránky v liště souřadnic; pak se ihned zobrazí vzorová stránka aktuální stránky ( i když jste v jakémkoliv modulu). Místo normálních stránek dokumentu se zobrazují a zpracovávají vzorové stránky.

V tomto režimu, který vyvoláte ikonou Vzorové stránky v liště souřadnic můžete vytvářet a zpracovávat vzorové stránky. Můžete normálně zakládat rámečky a pracovat s nimi, propojovat textové rámečky a pokládat pomocné linky. Vzorová stránky se vždy skládá z jedné jedno nebo dvojstránky. Ve vzorových stránkách můžete přesto také listovat, stejným způsobem jako v dokumentu, buď šipkami v liště souřadnic, nebo navigátorem. Vzorové stránky nemají skutečná čísla stránek, ale jména. Toto jméno právě zpracovávané vzorové stránky se ukazuje v horním okraji pracovního okna.

Ze vzorových stránek ven nelze propojovat rámečky. Textové rámečky ležící na vzorové stránce se zobrazí se stejným obsahem na všech dokumentových stránkách. Není možné do vzorových stránek založit prázdné textové rámečky, které by se potom později plnily. Přesto tu je jistý prostor pro použití vetších již vyplněných textových rámečků: například sériové dopisy. Text dopisu napíšete na vzorovou stránku, adresy se naimportují do prázdných rámečků na dokumentových stránkách.

V režimu zpracování vzorových stránek se podobně jako v režimu dokumentových stránek ukazuje pracovní okraj i s momentálním nastavením ořezových a pasovacích značek (viz povelové skupina Zpracování stránek, povel Nastavit ořez a pasování).

Po přepnutí ze zobrazení dokumentových stránek na vzorové stránky zůstává zachováno zvětšení – čili momentální výřez.

Zapnutí režimu vzorových stránek rozpoznáte invertovaným zobrazení ikony vzorových stránek v liště souřadnic. Přepnout do režimu normálních dokumentových stránek můžete pouze kliknutím na tuto ikonu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSmazat stranu(y)Načíst/uložit vzorové stránky