This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSeznam vrstev
  Stránky a vrstvy Rejstřík

Rejstřík

K | N | P | S | U | V | Z

Kopírovat stranu(y)
Kopírovat vrstvu
Kopírovat vzorovou stránku

Načíst stránky
Načíst/uložit vzorové stránky
Nastavení měrných jednotek
Nastavit archovou montáž
Nastavit číslování stránek
Nastavit ořez a pasování
Nastavit velikost stránky

Přesunout stranu(y)
Přiřadit vzor. stránku
Problematika dvojstránek

Seznam vrstev
Seznam vzorových stránek
Skupiny vrstev
Smazat stranu(y)
Smazat vrstvu
Smazat vzorovou stránku
Stránková montáž

Uložit stránku(y)

Vložit prázdnou(é) stranu(y)
Vrstvu dospod
Vrstvu navrch
Vrstvu o jednu dolů
Vrstvu o jednu nahoru
Vrstvy
Všechny ostatní vrstvy neviditelné
Všechny vrstvy viditelné
Vytvořit prázdnou vrstvu
Vyvolat generátor rastrů
Vyvolat separaci barev
Vzorové stránky

Založit vzorovou stránku
Zjistit vzor. stranu

K | N | P | S | U | V | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSeznam vrstev