This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůStín plochy
  Plochy Rejstřík

Tvar plochy

Tvar plochy si můžete vybrat z 15 nabídek. Vyberte tvar a založte rámeček plochy. Vybraný tvar se objeví v momentálně vybrané barvě.

Toto povelové pole ukazuje další sadu tvarů ploch. Právě aktivní tvar je zobrazen inverzně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůStín plochy