This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahTvar plochyBarva plochy
  Plochy Rejstřík

Stín plochy

Kam tento stín padá, můžete určit zcela přesně. K tomu slouží povelová skupina nastavení stínu, rozdělená do dvou oblastí: Směr a vzdálenost.

Ve spodní části volíte kam má stín směřovat. 8 vnějších ikon určuje 8 možných směrů stínu, zvolená ikona je orámovaná. Pokud nechcete stín, klikněte na střední ikonu.

Jak daleko má stín v daném směru být, určíte v obou po ikonami ležícími zadávacími poli.

Za nimi ukázaná měrná jednotka je ta, která byla nastavena v modulu Stránky a vrstvy. Můžete volně volit vzdálenost ve směru vodorovném (směr X) a svislém (směr Y). Přitom si můžete určit, jestli to bude v jednotkách absolutních, nebo v procentech velikosti rámečku (relativní).

Přepínání mezi absolutním a relativním odstupem stínu se udělá kliknutím na jednotku za číslem. To přepíná z absolutních jednotek (mm, pt nebo jiné, zadané v modulu Stránky a vrstvy) na %. Toto vyjádření v procentech se vztahuje na právě nastavenou velikost písma, vzdálenost stínu 100 % odpovídá při písmu 12bodů přesně 12 bodů. Vkládání hodnoty ukončete klávesou [Return], teprve potom budou nové hodnoty převzaty.

Prvky této povelové skupiny ovlivňují zobrazení stínu plochy a jsou popsány ve všech odpovídajících předchozích kapitolách.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahTvar plochyBarva plochy