This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahStín plochyPoloměr zaoblení rohů
  Plochy Rejstřík

Barva plochy

Zde určíte barvu plochy. I tento povel je podrobně popsán v kapitole o barvách.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahStín plochyPoloměr zaoblení rohů