This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřesunováníPřesunováníSelektované rámečky dorovnat
  Selekce > Přesunování Rejstřík

Selektované rámečky umístit

... Ano, je to pěkné, ale bylo by lepší, kdyby byly všechny textové rámečky dvaapůl centimetru od levého kraje. Jo, a taky by linky měly být všude dlouhé jen 12 cm. A ještě ...

Znáte to? To byl citát z nápadů klienta, který si vůbec neuvědomuje kolik práce tyto drobné úpravy vlastně znamenají. A aby vám kvůli takovýmto malým přáním již nešedivěly vlasy, potřebujete právě tuto funkci.

Selektujte dříve popsanými způsoby požadované rámečky a klikněte na umisťovací ikonu. Objeví se následující dialog:

Zde určíte požadované hodnoty (buď zvlášť pro souřadnice a rozměry, nebo stejné pro všechny čtyři možné hodnoty). Zaškrtnutím políčka před slovem použít se nastavená hodnota použije. Pak musíte vybrat ve které oblasti se má přemístění rámečků provést: na aktuální stránce, všech stránkách dokumentu, nebo v definovaném rozsahu stránek.

Pozor: U dvojstránek můžete navíc volit jen levé nebo jen pravé stránky. Nejprve dejte pro levé stránky záporné hodnoty X, potom pro pravé kladné hodnoty. Pokud byste dali levým stránkám kladné hodnoty X (což lze), přemístili byste rámečky na pravé stránky. To může být i vaším cílem, ale není to obvyklé, proto tohle varování.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřesunováníPřesunováníSelektované rámečky dorovnat