This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Přiřazení atributů rámečkům

Selekce


Obsah

Rejstřík


Selekce je užitečný nástroj pro všechny, kdo musí pracovat s většími dokumenty a/nebo mnoha rámečky, které podléhají stálým změnám. Proto má Selekce mnohé nové a velmi komplexní funkce, které pomohou při každodenní práci ušetřit čas a peníze.

Selekce se opticky orientuje na rámečkový modul ze standardního vybavení Calamusu, jehož hlavním úkolem je realizovat manipulaci s rámečky. K tomu slouží celkem (Not translated yet.)
mehrere povelové skupiny, které popíšeme dále.

Jak uvidíte, je v modulu Selekce na první pohled nepřehledné množství ikon funkcí. Dají se ale rozdělit do logických skupin, které rychle zvýší srozumitelnost modulu.

Hromadné operace s rámečky mohou být i nebezpečné. Proto je modul Selekce zapojen do systému UNDO Calamusu. To znamená, že lze v modulu UNDO vrátit zpět i ty nejkomplexnejší změny rámečků, pokud se nepovedly.

Způsob práce je velmi jednoduchý a stále stejný:

 1. Nejprve se vyhledají typy rámečků, se kterými budeme chtít manipulovat.
 2. Potom se dají vyvolat selekční, deselekční nebo manipulační funkce. Přitom se zohledňují mnohé zvláštní případy, které se jinak dají v Calamusu nastavit jen ručně s velkou námahou a trvá to celé hodiny. Povelová skupina Přesunout nabízí nadto daLší nástroje, které jsou velmi speciální, ale hledají v Calamusu sobě rovné.
 3. U selektování můžete podle stavu a rozsahu dokumentu zadat ještě oblast dokumentu, která se má otestovat. Přitom jsou podporovány tyto oblasti:
  • aktuální stránka
  • všechny stránky
  • od strany ... do strany ...
  • jen levé stránky
  • jen pravé stránky
  • vzorové stránky

  Selekce pracuje v zásadě s orientací na dokument, t.j. můžete veškeré manipulace s rámečky volitelně provést jen na aktuální (dvoj)stránce, na všech stránkách nebo od určité strany do jiné určité strany. Použití těchto funkcí jen na aktuální stránce ale není v normálním případě zajímavé, naprotitomu kompletní zpracování všech stránek dokumentu je už dlouho přáním uživatelů. Jsou tu implementovány funkce, kterými lze opravdu rychle uklidit rozházené dokumenty. K tomu patří obě funkce Umístit rámečky a Dorovnat rámeček, které jsou popsány dále.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Přiřazení atributů rámečkům