This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřesunováníSelektované rámečky dorovnatOptimalizovat dpi vybraných obrázků
  Selekce > Přesunování Rejstřík

Selekt. rámečky relativně posunout

Za touto ikonou se skrývá jedna z nejvýkonnějších funkcí modulu Selekce. Jí se dají posunovat rámečky relativně k jejich momentální poloze. K určení parametrů jsou k dispozici ve vstupních polích níže uvedeného dialogu různé výpočetní funkce a proměnné:

Jako operátory mohou sloužit čtyři základní znaménka (+, –, *, /) a mocnina (^). Přirozeně jsou respektovány matematické zákony vyčíslování výrazů, jako jsou závorky a znaménka.

Tip: Odmocniny lze zadávat jako mocniny s převrácenou hodnotou. Druhá odmocnina je ^(1/2), třetí ^(1/3) atd. – pokud to někdo potřebuje ...

Jako proměnné mohou sloužit:

X
vodorovná souřadnice levého horního rohu rámečku
Y
svislá souřadnice levého horního rohu rámečku
dX
šířka rámečku
dY
výška rámečku

Příklady:

Všechny selektované rámečky se posunou o 2 cm doprava s 1 cm dolů.

Všechny selektované rámečky se posunou o svou šířku doleva.

Všechny selektované rámečky budou mít výšku rovnou dvojnásobku šířky.

Tímto tlačítkem smažete všechna vstupní pole a vrátíte se tak na původní stav.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřesunováníSelektované rámečky dorovnatOptimalizovat dpi vybraných obrázků