This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Jak působí jednotlivé křivky?

Separace barev


Obsah

Rejstřík


Mnoho, mnoho pestrých barev – separační modul

Barevné obrázky se v tiskovém procesu vytvářejí tak, že přes sebe tisknou v různých intenzitách čtyři barvy (žlutá, purpurová, azurová a černá – viz separace barev). Odstupňování intenzit se dosáhne rastrováním. Protože se ty čtyři barvy musí tisknout ve čtyřech tiskových pochodech, jsou potřeba také čtyři tiskové předlohy, takzvané barevné výtažky, nebo též barevné pláty. Rozložení barevného dokumentu do čtyř tiskových předloh se nazývá separace barev. Pokud jsou v dokumentu použity ještě také přímé barvy, může vzniknout barevných výtažků ještě více. Ty se pak také musí separovat.

Princip barevného tisku byl již stručně vysvětlen v kapitole Základy. Celá problematika se všemi svými fyzikálními a tiskově technologickými aspekty je velmi rozsáhlá a složitá a nelze ji na tomto místě podrobně probírat. Proto vás odkážeme na příslušnou odbornou literaturu.

Základní podstata je následující: Použitím celkem čtyř tiskových barev lze odstupňováním intenzity dosáhnout jakéhokoliv barevného odstínu. Při vlastním tisku se na rozdíl od obrazovky nedají jednotlivé body tisknout tmavěji nebo světleji. Proto se zde také nasazuje technika rastrování, která byla v této příručce již několikrát popisována.

Teoreticky se barevný tisk navrhne celkem jednoduše: Protože v dokumentu jsou všechny barvy uloženy v systému RGB, následuje přepočet do systému CYM. Z takto vzniklých barev vypočteme jejich černý podíl, který se odebere ze všech třech základních barev. Takto vzniklé intenzity se převedou na různě veliké rastrové body, které se pak tisknou:

Potud teorie. V praxi přicházejí k problémům popsaným u rastrování ještě další. Největší z nich jsou v barvách samotných. Současný chemický průmysl není schopen produkovat barvy, které by absorbovaly jen červenou složku světla a modrou a zelenou nechaly beze změny procházet. Takový optimální azur neexistuje, stejně jako neexistuje ideální žlutá, nebo purpurová. Tyto teoretické barvy se tedy musí změnit, aby bylo možné dosažitelnými tiskovým barvami dosáhnout realistické obrázky.

Aby bylo možno toho dosáhnout, byly na celkem osmi místech výše uvedeného schématu vestavěny gradační a kalibrační křivky. Připomínáme: Křivky přiřazují teoretickým vstupním hodnotám reálné výstupní hodnoty. Asi víte, jak působí křivky na fotografii v dokumentu. Také zde můžete křivkami ovlivnit zobrazení. Výsledky ale uvidíte až při tisku, protože se jedná o čistě tiskové křivky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Jak působí jednotlivé křivky?