This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýběr písmaVýběr písmaZjistit styl textu (1)
  Textové styly > Výběr písma Rejstřík

Změnit styl textu (1)

Tuto a následující ikonu najdete v šesti z osmi povelových skupin. Můžete jimi převzít do textu a eventuálně do tabulky změnu stylů. Pokud není při kliknutí na tuto ikonu označen žádný textový blok, ptá se Calamus, jestli má změnit styl v celém textovém řetězci. Změny v textu nastanou až teprve po kliknutí na tuto ikonu. Tento povel ostatně neplatí jen pro tuto právě zobrazenou povelovou skupinu. V povelové skupině Znaková sada můžete vybrat jinou znakovou sadu, potom v povelové skupině Velikost písma zadat malou výšku písma a potom zde kliknout na ikonu Změnit styl textu. V textu se provedou obě změny najednou.

chytrý režim

Pokud jste klikli ve formuláři Různá nastavení ve funkci Nastavit parametry stylu aktivovali pro změnu textového stylu tzv. chytrý režim, změní se při kliknutí na tuto ikonu v aktuální textové oblasti jen ten atribut textového stylu, který lze v právě zvolené povelové skupině měnit. (Aktuální textová oblast může být označený blok, celý obsah textového rámečku, nebo celý obsah toku zřetězených textových rámečků.) Ostatní atributy existujících stylů zůstávají nezměněny.

Příklad:
V textovém rámečku máte použito 20 různých textových stylů (Frutiger bold 20 bodů černý, Times 12 bodů zelený, Garamond 14 bodů 50 % šedé, atd.). Nyní chceme změnit všechny styly tak, že bude použito všude písmo Baskervil, ale ostatní atributy se nezmění.

V povelové skupině výběru písem zvolte požadované písmo Baskervil a kliknete na Změnit styl textu. Tím je text upraven tak, že změní písmo na Baskervil a ostatní atributy, jako je velikost, barva, stín a podobně se nezmění.

(Bližší vysvětlení chytrého režimu najdete v kapitole Seznam textových stylů.)

režim seznamu

Pokud jste klikli ve formuláři Různá nastavení u Změnit styl textu na pole Seznam, převezme se změněný styl automaticky do seznamu – přirozeně jen pokud tam ještě nebyl. Potom uvidíte následující formulář:

Tento opravdu obsáhlý formulář nyní dále podrobně popíšeme.

Calamus navrhne smysluplný název nového textového stylu. Polem [Storno] v pravém dolním rohu formuláře můžete celou funkci Přestylizovat přerušit.

Tip: Příliš mnoho textových stylů v jednom dokumentu působí neklid. Dobré vodítko pro množství písem je délka seznamu: Jakmile v něm musíte listovat, měli byste dokument přepracovat a počet stylů redukovat.

Je–li již nový styl v seznamu vícenásobně, objeví se výběr odpovídajícího stylu. Zde si můžete vybrat, který z takto zobrazených stylů se má přiřadit zvolenému textu. Tato funkce je například užitečná, když máte zpočátku stejné textové styly pro nadpisy, text a poznámky, ale chcete si nechat otevřené dveře pro pozdější změny. Definujte si nejdřív textový styl, dvakrát ho zkopírujte (viz dále, funkce Převzít styl do seznamu) a změňte názvy odpovídajícím způsobem. Nyní musíte odpovídajícím místům textu přiřadit odpovídající styly. Změnou stylu v seznamu můžete potom měnit vzhled všech nadpisů, hlavního textu nebo poznámek najednou.

Doporučení: Protože zjištění a změna stylu jsou jedny z nejpoužívanějších funkcí, je pro efektivní práci nezbytné vyvolávat obě tyto funkce klávesovou zkratkou. Standardně je Alt–H pro zjištění a Alt–R pro změnu stylu. Pokud tyto zkratky ve své instalaci Calamusu nemáte, nahrajte si je makrorekordérem.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýběr písmaVýběr písmaZjistit styl textu (1)