This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Výběr písma

Textové styly


Obsah

Rejstřík


Zatímco textový modul se používá hlavně pro editaci a formátování textu, modul textového stylu nám umožňuje změnit vzhled samotných písmen, slov, odstavců, rámečků nebo textových řetczečzur. V tomto případě jsou produkovány znaky přímo počítačem a ne tiskárnou, jako je to například u Postscriptových tiskáren. Proto CALAMUS poskytuje mnohem více možností než jakýkoliv jiný DTP program. Výběr velikostí znaků je téměř neomezený, podle měrné jednotky zvolené v modulu Stránky a vrstvy od 1 bodu až do 999.99 centimetrů, bez ztráty kvality, rychlosti nebo přesnosti. Kromě textových atributů, jako je podtržení, kontura a stínování, CALAMUS umožňuje použít několik druhů prostrkávání, naklánění pod úhly od –45° do +45° a dokonce i estetické zarovnávání okrajů sazby. Pro tabulkovou sazbu CALAMUS také umožňuje vypnout proporční kerning číslic a matematických znamének. Problémem není ani psaní celého nebo části textu zprava doleva, a nemusíte si na to kupovat zvláštní verzi. Rozpaly písmen i slov jsou proměnné. Pro text, podtržení, konturu a stín lze používat jakoukoliv barvu, nezávisle na sobě. Textové styly lze uložit do seznamu a kliknutím je aplikovat na jakkoliv velikou nebo malou část textu.

Práce v modulu textového stylu je obdobná jako práce v textovém modulu. V modulu textového stylu můžete přepínat mezi režimem zpracování textu a režimem zpracování pravítka. Ke změně většiny parametrů textového pravítka nemusíte modul textového stylu opouštět, i když některé volby, jako je vertikální uspořádání, jsou dostupné jen v textovém modulu. Nejdůležitější funkcí v modulu textového stylu je výběr úseků textu. Buď můžete se stisknutou myší označovat text táhnutím textového kurzoru přes řádky (s výhodnou možností automatického posunování výřezu, viz textový modul), nebo můžete funkcemi Začátek bloku a konec bloku v povelové skupině Textová makra textového modulu označit i více než jednu stránku. Třetí možná metoda je v menu Možnosti použít funkci Vybrat všechno a označit tak celý text textového řetězce.

Vedle volného návrhu textu můžete – a také byste měli – styly použité v dokumentu shromáždit do seznamu. Princip skrývající se za styly je podobný, jako u vzorových stránek. Styl je něco jako proměnná v matematice. Všem názvům kapitol v knize přiřadíme styl Titulek. Když nás později napadne změnit typ, do kterého dosadíme nastavením parametrů nějakou hodnotu. Všude, kde se styl tohoto názvu použije, platí v něm nastavená hodnota. Když ji jakkoliv změníme, třeba zvětšíme výšku písma, změní se odpovídajícím způsobem všechna místa, kde je styl Titulek použit, v našem případě tedy názvy kapitol.

Který z obou možných principů se použije (volný návrh nebo textové styly), určíte ve formuláři Různá nastavení (viz dále, povel Různá nastavení. Můžete zde také určit, zda se mají interní (volné) styly přece jen ukazovat v seznamu. Oba tyto pracovní postupy budeme v dalším nazývat volný režim textového stylu a režim seznamu stylů. Pro profesionální návrh textu se doporučuje režim seznamu stylů, kterým lze do textů dostat řád a rychleji provádět potřebné úpravy a změny, vyžaduje však od sazeče jistou míru kázně. Tvůrčím kvasem explodující nespoutaná individua neschopná se podřídit jakýmkoliv pravidlům ať raději používají volný styl. Nadělají si tak méně problémů. Efektivní a rychlé práce však bez promyšleného používání stylů nelze dosáhnout.

Volný styl přináší výhody nejspíše ve fázi prvotního návrhu tiskoviny, po kterém se provede fixací dokumentu úklid nepoužitých stylů a ty ostatní se nějak rozumně pojmenují a zařadí do seznamu. Teprve v této fázi je pak vhodné dokument prohlásit za výchozí vzor.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Výběr písma