This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVýběr písmaZjistit styl textu (1)Načíst importní filtr písma
  Textové styly > Výběr písma Rejstřík

Znakové sady (písma)

Po kliknutí na tuto ikonu se objeví formulář, popsaný již dříve v kapitole Calamus – Výběr objektů:

Když kliknete na ikonu Znakové sady (písma), otevře se známý dialog pro výběr písem, ve kterém se na spodní straně objevuje nové tlačítko Načíst importní filtr písma.

Zde si můžete vybrat, jaké znakové sady má pro zpracování dokumentu mít Calamus v paměti. Podívejte se na položku menu Načíst dokument v menu Soubor diskutované licenční podmínky pro znakové sady. Při načítání dokumentu se automaticky načtou všechny potřebné znakové sady, pokud již nejsou v paměti načteny.

Chcete–li znakovou sadu smazat, vyberte ji a klikněte na pole Smazat. Objeví se hlášení Vyberte prosím náhradní písmo, které potvrdíte tlačítkem Dále nebo klávesou [Return]. Poté vyberete se seznamu znakových sad náhradní písmo místo mazaného (pokud přitom zvolíte mazanou sadu, operace se přeruší). Počítejte s tím, že přinahrazení znakové sady může dojít k přeformátováníi textu.

Nakonec můžete také smazat všechny znakové sady až na jednu. Zvolte znakovou sadu, která má zůstat a klikněte na pole Smazat vše. I přitom se obvykle změní formátování textu, protože se nyní v celém dokumentu použije jediné písmo.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVýběr písmaZjistit styl textu (1)Načíst importní filtr písma