This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPísma PostScript Type–1Výška kuželky
  Textové styly Rejstřík

Výška písma

Tato příkazová skupina umožňuje nastavovat rozměry fontů. Kromě 14 polí předdefinovaných velikostí můžete do vstupního pole pod nimi vložit libovolnou hodnotu s přesností na 1/100 měrné jednotky, nastavené v modulu Stránky a vrstvy. Ikonou volíte systém zadávání výšky písma (Výška kuželky – Em, výška verzálky nebo designérská). Ze 14 předdefinovaných velikostí vybíráme kliknutím. Změna předefinovaných velikostí je popsána později.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPísma PostScript Type–1Výška kuželky