This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůAtributy písmaZapnout/vypnout estetický kerningZměnit styl textu (3)
  Textové styly > Atributy písma Rejstřík

Tabulková sazba

Při tomto režimu se všechna čísla a matematická znaménka a interpunkce (tečka, čárka) chovají neproporčně. Ostatní text není ovlivněn. Používá se při sazbě tabulek a napomáhá tomu, aby byly sloupce čísel pod sebou. Vypnutá proporcionalita znamená přitom zapnutou tabulkovou sazbu a naopak. Při tabulkové sazbě jsou všechny příslušné znaky široké jako nejširší písmeno znakové sady. Když výše popsaným povelem vypneme proporcionální proklady, je tento povel přirozeně neúčinný: Pak se všechny písmena tisknou na šířku velkého M.

Srozumitelnější bude tabulková sazba podle krátké tabulky. Tento příklad jasně ukazuje, že s tímto efektem jsou číslice seřazeny pod sebou i bez tabulátorů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůAtributy písmaZapnout/vypnout estetický kerningZměnit styl textu (3)